godsadministration1.jpg
godsadministration2.jpg
godsadministration3.jpg
godsadministration4.jpg
godsadministration5.jpg
godsadministration6.jpg
godsadministration2.jpg
godsadministration3.jpg
godsadministration4.jpg
godsadministration5.jpg
godsadministration6.jpg
godsadministration7.jpg
godsadministration3.jpg
godsadministration4.jpg
godsadministration5.jpg
godsadministration6.jpg
godsadministration7.jpg
godsadministration8.jpg

Om Ravnholt Gods

Ravnholt var i 1382 ejet af Johan Madsen, og omkring 1400 kom den til slægten Bild, som 1592-1620 lod opføre et renæssanceanlæg med en øst- og en nordfløj. Ravnholt skiftede ejere flere gange, indtil Christian Sehestedt i 1701 ved ægteskab kom til herregården. Han iværksatte en grundig istandsættelse af bygningerne, og i 1737 lod han et lille kapel opføre. Parret efterlod sig ingen børn, og blev arvet af niecen Sophie Hedvig Frijs, enke efter generalløjtnant Ove Juul. Deres søn Christian, overtog Ravnholt i 1766, og han tog navnet Sehestedt Juul. Ravnholt var stamhus 1752-1924 for slægterne Frijs (Juul) og Sehestedt Juul, og er stadig i slægtens eje. I 1864-1871 blev hovedbygningen voldsomt ombygget i såkaldt ny-renæssance stil ved H. A. Haugsted. Både Ravnholt og Lykkesholm Slot er fredet. Ravnholt Gods er på 2619,1 hektar med Hellerup og Lykkesholm Slot m.m.

Ravnholt hovedbygning bebos af familien Sehestedt Juul og består af 3 fløje og et kapel. Godset ejes i dag af Godsejer Christian Sehestedt Juul.

Se cookiepolitik  |   Databehandlingspolitik   |   Website © Uptime