godsadministration1.jpg
godsadministration2.jpg
godsadministration3.jpg
godsadministration4.jpg
godsadministration5.jpg
godsadministration6.jpg
godsadministration2.jpg
godsadministration3.jpg
godsadministration4.jpg
godsadministration5.jpg
godsadministration6.jpg
godsadministration7.jpg
godsadministration3.jpg
godsadministration4.jpg
godsadministration5.jpg
godsadministration6.jpg
godsadministration7.jpg
godsadministration8.jpg

Landbrug

Ravnholt driver i dag sit landbrug på 1300ha, som en del af Agro Alliancen, et selskab ejet af Egeskov Slot og Ravnholt Gods i fællesskab. Det er alliancens mål at drive et effektivt planteavlslandbrug, der producerer sunde kvalitetsprodukter, med størst muligt hensyn til miljøet.

For at kunne udnytte vores kapacitet til fulde, er vi interesseret i at forpagte og købe yderligere jord. Vi er også interesseret i at indgå i samarbejde med andre, hvis en god mulighed byder sig. Endvidere er vi åbne overfor modtagelse af husdyrgødning.

Gårdene er beliggende i den østlige del af det midtfynske område og udgør tilsammen 1300ha agerbrug. Jorden er velarronderet og forholdsvis bekvem. Årsnedbøren er høj og frosten slipper sent om foråret.
Der dyrkes maltbyg, brød- og foderhvede, vinterraps, samt alm. rajgræs og strandsvingel.

Der er i land- og skovbruget beskæftiget 5 personer. Vi udfører endvidere diverse maskinstationsopgaver.

Se cookiepolitik  |   Databehandlingspolitik   |   Website © Uptime