godsadministration1.jpg
godsadministration2.jpg
godsadministration3.jpg
godsadministration4.jpg
godsadministration5.jpg
godsadministration6.jpg
godsadministration2.jpg
godsadministration3.jpg
godsadministration4.jpg
godsadministration5.jpg
godsadministration6.jpg
godsadministration7.jpg
godsadministration3.jpg
godsadministration4.jpg
godsadministration5.jpg
godsadministration6.jpg
godsadministration7.jpg
godsadministration8.jpg

Skovbrug

Ravnholt- og Lykkesholm Skovdistrikt

Generelt: Det samlede skovareal udgør ca. 1130ha og består af ca. 2/3 løvtræ og 1/3 nåletræ.

Skovarealet fordeler sig som følger:

  • Bøg – 240 ha
  • Eg – 222 ha
  • Andet løv – 220 ha
  • Nåletræ – 266 ha
  • Juletræer og pyntegrønt – 88 ha
  • Krat m.v. – 15 ha
  • Ubevokset – 82 ha


Den årlige tilvækst eller produktion er samlet ca. 10.000 m3. Den årlige gennemsnitlige hugst udgør ca. 7.500 m3. Skovdistriktet er historisk set baseret på en høj forstlig tradition. Eksempelvis dyrkes eg efter et meget intensivt og fast program med udvælgelse af hovedtræer eller fremtidstræer og årlig opkapning af disse.

Distriktets ældste egebevoksning, kaldet ”Antonsholmen” er anlagt i 1836. Distriktet bærer præg af spredte ældre og endog meget gamle træer. Flere står i det åbne godslandskab mens endnu flere gemmer sig i skovbilledet. Disse monumentale træer er et udtryk for mange generationers frivillige fredning.

”Kammerherrens eg” formodes at være Fyns største eg.

 

Besøg

Man er som skovgæst altid velkommen efter naturbeskyttelseslovens regler.
Ved større arrangementer eller organiseret færdsel kontaktes skytte Lukas Hanen eller skytte Mads Torp Hansen for nærmere aftale.


Ved køb af råtræ kontaktes Skovfoged Leif Lauridsen på telefon 20 28 22 72 eller mail ll@ravnholt-gods.dk

Se cookiepolitik  |   Databehandlingspolitik   |   Website © Uptime