simuleret_jagt1.jpg
simuleret_jagt2.jpg
simuleret_jagt3.jpg
simuleret_jagt4.jpg
simuleret_jagt5.jpg
simuleret_jagt6.jpg
simuleret_jagt2.jpg
simuleret_jagt3.jpg
simuleret_jagt4.jpg
simuleret_jagt5.jpg
simuleret_jagt6.jpg
simuleret_jagt7.jpg
simuleret_jagt3.jpg
simuleret_jagt4.jpg
simuleret_jagt5.jpg
simuleret_jagt6.jpg
simuleret_jagt7.jpg
simuleret_jagt8.jpg

Dåvildt

På Ravnholt Gods findes en meget stor og vildtlevende bestand af dåvildt. Bestanden er en af de få oprindelige stammer på Fyn, og har med tiden bidraget til den efterhånden brede bestand af dåvildt på øen.

Trykjagt

Vi arrangerer også forskellige slags trykjagter, alt fra mindre trykjagter hvor der kun skydes kalve til større trykjagter, hvor der både skydes dåer, kalve og hjorte. For at undgå at der skydes halvskufler, koster halvskufler derfor det samme som fuldskufler.

Pürsch på hjort

Pürschjagten foregår primært i brunstperioden, der er på sit højeste i oktober måned. Brunstjagt på dåvildt er noget af det mest spændende jagt der findes, og vi har netop specialiseret os i at give jægeren en enestående jagtoplevelse. Pürschen foregår sammen med vores skytte. I fællesskab bruges meget tid på at vurdere de forskellige hjorte som fanges i kikkerten, for at finde den helt rigtige. Brunstpladserne er et fantastisk syn og hjortenes brøl sætter ekstra gang i adrenalinen. Denne jagtform skal prøves!

Det er altid jægeren selv, der bestemmer, hvilken type hjort, der skal skydes. Der skydes årligt mindst 4 guldmedaljer og en del andre medaljehjorte. Der skydes også abnorme og mindre hjorte.

Anstand på hundyr og kalve

Ravnholt Gods tilbyder også anstandsjagt på hundyr og kalve. Dette er en meget spændende jagtform, hvor man får anvist en plads/hochsitz, som er strategisk godt placeret i forhold til rudlernes bevægelser.  Udbuddet af disse jagter varierer i forhold til andre jagter og bestandens størrelse. Prisen er 4.000 kr. pr. då og 3.125 kr. pr. kalv - kødet tilfalder jægeren.

Se tidspunktet for de forskellige jagttyper her.

Se cookiepolitik  |   Databehandlingspolitik   |   Website © Uptime